Syg før eller under ferie

Hvis du bliver syg under ferie, kan du have ret til erstatningsferie.

Syg før og under ferien?

Du kan få erstatningsferie, hvis du er uheldig og bliver syg under din ferie.

Bliver du syg, før din ferie begynder og stadig er sygemeldt ind i den aftalte ferieperiode, har du ret til at forlange ferien holdt på et senere tidspunkt eller holde resten af den aftalte ferie efter raskmelding.

En lønmodtager, der bliver syg efter feriens påbegyndelse, og som har ret til 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter 5 sygedage.

De første 5 sygedage er således en karensperiode. Er der optjent mindre end 25 dages ferie reguleres karensperioden forholdsmæssigt.

De første fem sygedage under ferie (fem dage per ferieår) giver altså ikke ret til erstatningsferie.

For at få ret til erstatningsferie skal lønmodtageren melde sig syg over for arbejdsgiveren og samtidig søge læge, således at lønmodtageren kan dokumentere sygdommen fra første sygedag. Det er således lønmodtageren selv, der skal tage initiativet til og betale for lægeerklæringen, med mindre der på arbejdspladsen er truffet anden aftale herfor.

Man bør derfor, have afklaret inden ferie, hvordan og til hvem man sygemelder sig i virksomheden, hvis man skulle være uheldig og blive syg under ferie. Det bør fremgå af en lokalaftale.

Reglen om sygemelding og lægeerklæring gælder også under rejse i udlandet.

Retsvirkningen af sygemeldingen er, at lønmodtageren ved raskmelding som udgangspunkt skal møde op på arbejdet igen. Dette gælder selvom lønmodtageren bliver rask inden for den periode, hvor lønmodtageren skulle have holdt ferie. Lønmodtageren kan dog vælge at holde resten af den planlagte ferie i forbindelse med sin raskmelding.

Ferielovens § 13 siger:( Uddrag af ferieloven)

§ 13. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Stk. 2. Hvis en lønmodtager er syg, når ferien begynder, har lønmodtageren ikke pligt til at begynde ferien.

Stk. 3. En lønmodtager, der har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg under ferien, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret. En lønmodtager, der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Stk. 4. Lønmodtageren opnår ret til erstatningsferie fra den dag, hvor lønmodtageren meddeler sygdommen til arbejdsgiveren, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 5. Kan erstatningsferie efter stk. 2 og 3 ikke holdes i ferieåret på grund af sygdom, holdes ferien i det efterfølgende ferieår, jf. dog § 38.

Stk. 6. Lønmodtageren betaler den lægelige dokumentation, jf. stk. 3.

Yderligere spørgsmål og svar vedr. ferie og sygdom finder du her

Generelle svar vedr. ferie m.m. finder du her

Lignende artikler