Repræsentantskabsmøde LO Mariagerfjord

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00. på Hobro Vandrehjem, Amerikavej Hobro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Mandats prøvelse
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Kontingent 2020
 7. Valg af Kasserer.
 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Alex Pedersen; Hanne B. Larsen; Ole Månsson; Aase Quist.
 9. Valg af Bestyrelsessuppleanter.
  Nuværende Peter Christensen
 10. Valg af bilagskontrollant.
  På valg Lene Thomsen
 11. Valg af bilagskontrollantsuppleant.
  Nuværende: Bo Dreholt
 12. Eventuelt.

De enkelte fagforeninger har ansvaret for at invitere de delegerede, som skal deltage fra den enkelte fagforening. Indbydelse og dagsorden m.m. er sendt til den enkelte fagforening den 8. februar 2019.

Lignende artikler