Drøftelserne om tidligere tilbagetrækning er skudt i gang

”Det er positivt, at statsministeren har indkaldt arbejdsmarkedets parter til en drøftelse af spørgsmålet om tidligere tilbagetrækning. Mange lønmodtagere er afhængige af, at der findes en holdbar løsning, siger Lizette Risgaard, formand for FH.

Regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation har i dag taget hul på de indledende drøftelser af Socialdemokratiets forslag om værdig tilbagetrækning.

Statsministeren, DA og FH har i dag drøftet, hvorvidt der er basis for en trepartsforhandling.

Ifølge Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, er arbejdsmarkedets parter et stykke fra hinanden i spørgsmålet om, hvorvidt en rettighedsbaseret tidligere pension er en god ide. Og hun understreger, at det i sidste ende er politikernes ansvar at finde en løsning på værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Politikernes ansvar at finde en løsning

”Det var politikerne, som i sin tid valgte at forringe efterlønsordningen – en ordning, som kunne sikre at lønmodtagere selv var med til at spare op til at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet uden at stå med hatten i hånden. Derfor er det også politikernes ansvar at lande en løsning, så de lønmodtagere, som er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har bidraget i mange år, kan trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet nogle år tidligere,” siger Lizette Risgaard.

Hun pointerer, at selvom mange kan arbejde til den pensionsalder, vi vil få fremover, vil der også være lønmodtagere, som ikke kan.

“Alle skal have ret til mange gode år efter et langt arbejdsliv. Fagbevægelsen bidrager meget gerne, og det håber jeg naturligvis også, at arbejdsgiverne gør”, siger Lizette Risgaard.

Læs mere hos FH

Kilde FH

Lignende artikler