Medlemsmøde om Working Poor

 AFLYST på grund af manglende tilmeldinger

 

LO Mariagerfjord holder medlemsmøde om begrebet: Working Poor, som er et begreb dækkende de mennesker som må have 3 - 4 jobs for at tjene en normal løn.

Det er blevet meget udbredt i bl.a. Tyskland, som jo er lige uden for Danmarks dørtrin.

Medlemsmødet holdes 1. december 2016, kl. 18.00 - 20.00 i Hobro Medborgerhus, Skibsgade 28, 9500 Hobro.

Millioner af mennesker i Europa er fattige, selvom de har et arbejde, bl.a. Tyskland, hvor voldsomme forandringer de sidste 10-15 år har skabt en ny underklasse.

Working-poor fænomenet – lønmodtagere i absolut fattigdom selvom de arbejder ofte 3-4 jobs, bare for at tjene en dagløn – har bredt sig i Europa, og det vil også ske i Danmark, hvis fagforeningerne ikke er parate til at slås.

DET TYSKE ARBEJDSMARKED NU måske DET DANSKE ARBEJDSMARKED I MORGEN!!!!!!!

Tilmelding til din fagforening, senest den 25. november 2016, inden kl. 11.30