Nyheder Metal Himmerland

ugebrevet a4

UgebrevetA4.dk

Ugebrevet A4

Styrk kampen mod social dumping

Styrk kampen mod social dumping og stop statslige nedskæringer.

I sidste uge fremlagde LO fire forslag, der umiddelbart skal hjælpe arbejdsløse, som mister dagpengeretten. Derudover har LO to klare budskaber til politikerne op til forhandlingerne om næste års finanslov: Stram skruen mod social dumping og stop de statslige nedskæringer.

Indsatsen mod social dumping har været en vigtig del af de seneste års finanslove. Men for mange arbejdsgivere ansætter stadig udenlandsk arbejdskraft til løn- og arbejdsvilkår under overenskomsterne.

Derfor foreslår LO, at det obligatoriske sikkerhedskort, som allerede nu er vedtaget i byggeriet, udbredes til andre brancher, som er udfordret af social dumping.


– Det er jo ikke kun byggeriet, der plages social dumping. Det foregår også i landbruget, på gartnerier, i rengøringsbranchen og fx i transportsektoren. Her mener vi også, at der bør indføres sikkerhedskort eller lignende, siger Harald Børsting.


Samtidig foreslår LO, at der skal knyttes en uddannelse i sikkerhed til kortet, da det vil forebygge mange ulykker.


– Især unge, udlændinge og personer, der ikke tidligere har været ansat i den pågældende branche, er udsat for ulykker. Derfor vil en sikkerhedsuddannelse virke forebyggende, ikke mindst i arbejdet med farlige maskiner eller hvor der er risiko for faldulykker.
Indfør arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter


Derudover foreslår LO, at der stilles krav om arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter.
– Vi er kommet et stykke i kampen for ordnede forhold, når kommuner, regioner og staten hyrer virksomheder til at løse opgaver. Men for mange opgaver løses fortsat af firmaer, der underbetaler deres ansatte og som hermed undergraver den danske model. Derfor foreslår vi, at der stilles krav om arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter, siger Harald Børsting.
Statslige nedskæringer skader velfærdssamfundet


LO foreslår også, at regeringen stopper de statslige nedskæringer på vitale dele af det danske velfærdsamfund; SKAT, Arbejdstilsynet og Fødevarekontrollen.
– SKAT har allerede været udsat for besparelser og der er flere på vej i 2015. Men vi foreslår, at de droppes, da færre ansatte i SKAT med garanti fører til dårligere skatteligning. Det betyder, at det bliver lettere at snyde i SKAT, og færre skatteindtægter betyder i sidste ende dårligere velfærd for borgerne.
Derudover foreslår LO blandt andet, at der tilføres yderligere ressourcer til at tage sig af de mange klagesager, der ventes at komme over SKAT’s ejendomsvurderinger.
LO foreslår også, at de nedskæringer, der er foretaget gennem de senere år på hele arbejdsmiljøområdet, sættes i bero.


– Bevillingerne til Arbejdstilsynet er på fem år faldet med tæt ved 40 mio. kr., og godt hvert femte årsværk er nedlagt. Samtidig stopper de særlige overførsler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til Arbejdstilsynet vedrørende nedslidningstruede brancher. Det er på ingen måde holdbart at skære i indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, når folk skal blive længere på arbejdsmarkedet.
Sidst men ikke mindst foreslår LO, at der sker en opprioritering af Fødevarekontrollens myndighedsarbejde i lyset af de seneste tragiske sager, hvor der er fundet farlige bakterier i en række fødevarer, der har medført tilfælde af alvorlig sygdom og død.

Læs hele forslaget her

Søg

Nyheder Avisen DK

Avisen.dk

Nyheder fra Avisen.dk

3F nyheder

Nyheder

Daglige nyheder om dit job og arbejdsliv.
OKlogo.jpg